Czy trzeba mieć RODO?

Na temat ochrony danych osobowych narosło wiele mitów i stereotypów dotyczących tej kwestii. Dlatego warto sięgnąć do źródeł i zastanowić się, po co i do czego potrzebne jest RODO oraz czy w ogóle trzeba je mieć.

Czym jest i do czego służy RODO?

Rozwinięcie popularnego skrótu brzmi: rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dlatego łatwo się domyślić, do czego potrzebne jest RODO i jaka jest jego rola. Polega ona na określaniu przepisów związanych z przetwarzaniem i zbieraniem prywatnych informacji, z których pomocą możliwa jest identyfikacja personalna danej osoby, jak np.:

  • imię i nazwisko,

  • adres,

  • numer telefonu,

  • adres e-mail,

  • numer IP,

  • lokalizacja,

  • inne indywidualne cechy socjodemograficzne i fizyczne.

Specyfika rozporządzenia polega na tym, że ma charakter unijny, tzn. obowiązuje w takim samym brzmieniu we wszystkich krajach zrzeszonych w ramach UE. Dzięki niemu niezależnie od tego, w jakim państwie się przebywa lub zawiera transakcje, można mieć pewność podlegania ujednoliconym przepisom.

Czy trzeba wdrożyć RODO?

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy trzeba mieć RODO, brzmi ona: to zależy. Od czego? Od tego, czy przetwarzasz dane osobowe, czyli np. zbierasz informacje na temat klientów lub korzystasz z nich w celach marketingowych. Jeśli tak, konieczne staje się przygotowanie odpowiednich dokumentów i procedur, które spełniają wymagania unijnego rozporządzenia. Powinny mieć one indywidualny, ściśle dostosowany do Twojej działalności charakter. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne zasady ochrony danych osobowych, które można stosować w ramach różnych procesów, procedur i czynności.

W praktyce każdy, kto prowadzi działalność biznesową, również internetową powinien wdrożyć u siebie RODO. Wystarczy, że masz stronę WWW z formularzem kontaktowym, newsletterem czy możliwością umieszczania komentarzy pod wpisami, żeby podlegać pod prawo regulujące ochronę danych osobowych.

Jak przygotować RODO?

Przygotowanie odpowiednich dokumentów i procedur wymaga audytu prowadzonej działalności, dzięki któremu można dokładnie określić, w jaki sposób i w jakim zakresie dane osobowe są przetwarzane. Na tej podstawie należy stworzyć procedury, regulaminy i polityki mające na celu zapewnienie wymaganej ochrony danych osobowych poprzez zapobieganie ich wyciekom, utratom i nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz zaplanowanie postępowania na takie wypadki.

Jeśli już wiesz, po co, do czego jest potrzebne i czy trzeba mieć RODO, możesz przejść do jego przygotowywania. W razie wątpliwości skorzystaj z zewnętrznego wsparcia. Mogę pomóc w prawidłowym napisaniu dokumentów i stworzeniu procedur.