Jak napisać politykę prywatności?

Nie wiesz, jak napisać firmowy regulamin albo politykę prywatności? Proponuję swoją pomoc! Przejmę na siebie ten obowiązek, przygotowując dla Ciebie dokument zgodny z wymogami prawnymi. Dysponuję dyplomem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dlatego znam obowiązujące w tym zakresie normy i regulacje. Dzięki temu opracowane przeze mnie pisma świetnie spełniają swoje zadania.

Jako dyplomowany Inspektor ochrony danych osobowych świadczę kompleksową pomoc dla mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Udzielam praktycznych porad odnośnie do tego, jak skutecznie zabezpieczyć zgromadzone poufne informacje dotyczące pracowników firmy oraz jej klientów i kontrahentów. Z mojego profesjonalnego wsparcia mogą skorzystać właściciele podmiotów gospodarczych z całej Polski.

Czym jest polityka prywatności?

Pod pojęciem polityki prywatności rozumie się udostępnianą na stronie internetowej przedsiębiorstwa notatkę informację (klauzulę informacyjną) dotyczącą rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz sposobów ich wykorzystywania. Na mocy art. 13 rozporządzenia RODO administratorzy muszą przekazać użytkownikom stosowne informacje dotyczące metod i celu zbierania określonych danych a także tożsamości podmiotów nimi zarządzających. Co istotne, pracownicy, klienci i kontrahenci powinni mieć możliwość zapoznania się z treścią dokumentu, zanim dojdzie do podania przez nich danych np. o adresie, numerze telefonu itp.

Zasady tworzenia polityki prywatności

Zastanawiasz się, jak napisać politykę prywatności i przetwarzania danych osobowych? Najpierw trzeba wskazać, kto jest administratorem konkretnych danych osobowych oraz w jakim celu i zakresie są one gromadzone. Należy także powiadomić użytkowników, jakie podmioty mają dostęp do ich danych osobowych. W przygotowywanym dokumencie powinna znaleźć się też informacja o obowiązku bądź dobrowolności przekazania np. swojego adresu czy numeru telefonu osobom trzecim w określonych sytuacjach.

W polityce prywatności zawiera się również informacje odnośnie do czasu przetwarzania danych oraz praw przysługujących ich właścicielom (np. możliwość wglądu do zgromadzonych na swój temat informacji oraz ich poprawiania lub usunięcia lub przeniesienia). Co istotne, odnośnik do przygotowanego dokumentu umieszcza się na stronie internetowej w widocznym miejscu, np. przy zapisie do newslettera albo pod formularzem kontaktowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszam do kontaktu.